Tradičný marketing

Propagačné materiály

Pripravíme tlačové materiály pre vašich zákazníkov či obchodných partnerov. Napíšeme texty, zalomíme stránky, navrhneme formát, rozloženie a grafiku, nafotíme produkty, vaše priestory či ľudí.

Letáky, brožúry, katalógy, ponukové listy, manuály, prospekty a iné tlačové materiály navrhneme tak, aby čo najlepšie oslovili vašich zákazníkov.

Masmediálna reklama

Tradičné médiá, ako noviny a časopisy, rozhlas či televízia nie sú tou najlacnejšou cestou, ale to sa môže zmeniť pri prepočte na jednotlivého klienta. A hlavne - i dnes majú významný dosah k väčšine cieľových skupín.

Zapadá masmediálna reklama do vášho marketingového mixu? Spoločne to zistíme, vyberieme médiá s najvyššou afinitou a pripravíme kampaň, ktorá podporí vaše podnikanie.

Masmediálna reklama

Promo akcie

Našim klientom pomáhame aj pri akciách, ktoré vyžadujú organizačné či logistické zručnosti. Najčastejšie je to asistencia pri návšteve výstav, kde zabezpečíme všetko od dopravy, cez ubytovanie, tlmočníka až po prípravu prezentačných materiálov na jednania. Rovnako sme nápomocní aj v prípadoch, ak sa zúčastňujete ako vystavovateľ.

Požadovanou službou je i pomoc s konferenciami či seminármi. Postaráme sa o všetko od návrhu programu vrátane neformálnej časti až po technické záležitosti.

Direct marketing

Máme dlhoročné skúsenosti v direct marketingu a dokážeme odoslať desiatky tisíc listových zásielok denne vrátane rôznych príloh pre rôzne skupiny zákazníkov. Automatizovaný proces okrem rýchlosti znamená aj minimalizáciu chýb.

Prípravu a distribúciu balíkov využívajú nielen eshopy, ale i firmy zasielajúce materiály svojim partnerom či koncovým zákazníkom. Všetko je samozrejme odoslané pod vašou hlavičkou, vo vašom mene. Vyriešime nielen s prípravu a expedíciu, ale i vrátené zásielky.

Direct marketing

Public relations

Sú situácie, kedy dobré slovo je viac ako reklama. A práve masmédiá dokážu toto slovo šíriť rýchlosťou blesku. Máte pripravenú stratégiu na komunikáciu s nimi?

Postaráme sa o styk s médiami, podporíme prezentáciu vašej spoločnosti a jej produktov, čím sa posilní povedomie. Rozpovedzte verejnosti silný príbeh o tom, prečo majú vašu značku milovať.

Reklamné predmety

Reklamný predmet tak, ako ho vnímame my by mal zákazníkom pripomínať vašu firmu a fakt, že sú pre vás dôležití. Ciest ako to dosiahnuť je niekoľko, jednou z nich je vyberať také, aby zákazníkom prinášali úžitok. V prípade významnejších zákazníkov je samozrejmosťou pripraviť  im prekvapenie, ktoré je pre daného človeka osobné.

A nezabudnite, nielen to čo dávate, ale i ako to dávate dokáže spraviť zo všedného darčeka nezabudnuteľný!

Reklamné predmety

Zákaznícka podpora

Moment, keď u vás zákazník niečo nakúpi by nemal byť zavŕšením obchodu, ale naopak začiatkom vášho dlhodobého partnerstva. Ukážte mu, že ste pripravení odpovedať otázky ktoré má, vyriešte jeho problémy, ak sa vyskytnú.

Predpredajné a popredajné služby sú silným faktorom, ktorý vás odlíši od konkurencie. Pomôžeme vám s nastavením a prevádzkou týchto služieb.

Iné služby

Spôsobov, ako vám vieme pomôcť zviditeľniť firmu je ďaleko viac, preto na záver spomenieme aspoň pár ďalších, často používaných služieb: poradenstvo, školenia, workshopy, organizovanie súťaží, sponzoring, outdoor reklama.

Ako vaši zamestnanci jednajú so zákazníkmi? Čo váš branding? Čo vravia na firmu a jej produkty kupujúci? Nespoliehajte sa na odhad, pripravíme vám prieskumy či mystery shopping, pretože zákazníci sú tí, ktorí napokon svojou peňaženkou rozhodnú, či ste všetko spravili správne.

Iné služby

Scroll to Top