Chcete vedieť viac?Napíšte nám!
Chcete vedieť viac?
Napíšte nám!

Domov Školenia Konzultácie Gestor

Domov

Úspech sa dá dosiahnuť aj náhodou, výnimočnými okolnosťami, ale v skutočnosti medzi úspešnými nájdete predovšetkým tých, ktorí na jeho dosiahnutí a udržaní usilovne pracujú.
Internet je veľkým svetom s možnosťami, aké iné médiá nemajú a Vy to môžete využiť vo svoj prospech – stačí len vedieť ako. Nie náhoda, ale skúsenosti Vám umožnia rásť a dosahovať lepšie výsledky. Získajte vedomosti, ktoré Vám umožnia možnosti internetu poznať a dokázať ich správne aplikovať.

Ponúkame


Školenia

Školenia sú určené pre výkonných pracovníkov marketingu, ktorí sa dozvedia, ako denne vykonávať činnosti smerujúce k naplneniu cieľov a zlepšeniu Vašej internetovej stratégie. Druhou skupinou sú pracovníci na stredných riadiacich funkciách (napr. marketingoví manažéri), pričom hlavný dôraz je v tomto prípade kladený na oboznámenie sa s možnosťami ako merať dosiahnuté výsledky, vyhodnocovať efektivitu vynaložených investícii a z analýz pripravovať reporty pre top-manažment.

Konzultácie

  • Konzultácie pre topmanažment – zvýšenie efektivity, možnosti expanzie, vyšší konverzný pomer, affiliate program a iné cielené konzultácie na základe Vašich aktuálnych požiadaviek. Získajte prehľadné informácie dôležité pre ďalšie rozhodovanie na zlepšenie marketingu spoločnosti. Štandardnou súčasťou býva analytická časť a samozrejme zmluva o mlčanlivosti.
  • Konzultant pre internetové projekty – ak chcete dostať Vašu ponuku na internet a rozbehnúť novú web-stránku, reorganizovať existujúcu, sprevádzkovať e-shop, zabezpečiť prepojenie so súčasným ekonomickým softvérom, testovať stránky, sme pripravení pomôcť.
  • Konzultant internetového marketingu – ak potrebujete poradiť so špecifickými otázkami, alebo na niektoré úlohy potrebujete špecialistu a nepotrebujete ho na plný úväzok, dodáme Vám tieto činnosti formou outsourcingu.